081-271-6429
tcoilpalm@hotmail.comคุณสมบัติปาล์ม

1. พันธุ์เกรด 1 ของ ที.ซี.พันธุ์ปาล์ม เป็นปาล์มพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์ดูร่า(Dura) และพันธุ์ฟิสิเฟอร์ร่า (Pisfera)
2. ลักษณะขอผล ใหญ่ มีเปลือกหนากะลาบาง ทะลายจะเล็กกว่าพันธุ์พ่อและพันธุ์แม่
3. ผลสีดำและจะแดงเมื่อสุก
4. เป็นพันธุ์ต้นเตี้ยทางสั้น
5. ปลูกง่ายโตเร็ว เป็นปาล์มทนแล้ง  ปลูกได้ทั้งลุ่มและที่ดอน
6. ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ธรรมทั่วไปถึง 4 เท่า(1 ต้น/4ต้น) คือให้ผลผลิตอยู่ที่  5-6 ตัน/ปี/ไร่ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพันธ์ทั่ว ๆ ไป จะให้ผลผลิตอยู่ที่ 1-1.8 ตัน/ปี/ไร่ เท่านั้น
7. ให้ปริมาณน้ำมันสูงกว่าพันธุ์อื่น ๆ ซึ่งไม่มีปัญหาการขายในอนาคตข้างหน้า ซึ่งปริมาณน้ำมันมากกว่า  28 เปอร์เซ็นต์
8. ให้ผลผลิตทั้งปีไม่ขาดต้น
9. ความสูง(สูงช้า  ต่ำกว่า  60  ซม./ปี)  ขนาดผลใหญ่  น้ำหนักทะลาย(มากกว่า 25 กก./ทะลาย)
10.เป็นเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ
11.เป็นพันธุ์ปาล์มที่ผ่านการทดลองจากบริษัทชั้นนำเรื่องของปาล์มน้ำมัน ในต่างประเทศมากกว่า  20  ปีแล้ว