081-271-6429
tcoilpalm@hotmail.com

เรารับประกัน  2  ปี เป็นลูก

มีผู้เชี่ยวชาญการเข้าติดตามผลทุก ๆ  3 เดือน

ต้นกล้าปาล์มตายเปลี่ยนให้ฟรี

จัดการเปลี่ยนให้ภายใน 3-6  เดือน

เราแถมปุ๋ยและฟูราดานให้ฟรี

ในวันที่ลูกค้ามารับกล้าปาล์มที่แปลงเพาะ

20+

20 กว่าปี ประสบการณ์ด้านปาล์ม

เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเพาะพันธ์กล้าปาล์ม

ที.ซี. พันธุ์ปาล์ม ประสบการณ์กว่า 20 ปี ให้บริการปาล์มสายพันธุ์ดี จนเป็นที่ไว้ใจของเกษตรกรทั่วประเทศ เคยได้รับเกียรติติด 1 ใน 8 เซียนด้านการเพาะพันธุ์ปาล์ม ของนิตยสารการเพราะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

เกี่ยวกับเรา

Award Winning

เป็น 1 ใน 8 เซียนด้านการเพาะพันธุ์ปาล์ม ที่ได้ลงในนิตยสารเกี่ยวกับการเพาะต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

มีทีมผู้เชี่ยวชาญการเข้าติดตามผลทุก ๆ  3 เดือนเป็นเวลา 2 ปี
ติดต่อสายด่วน

081-271-6429

ทำไมถึงต้องเลือกเรา!

นี่คือเหตุผลที่เกษตรกร ตัดสินใจ เลือกใช้บริการกับที.ซี. พันธุ์ปาล์ม!

หลักสำคัญในภาพรวมของการจัดการสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้นองค์ประกอบที่สำคัญ  ที่ทำให้การจัดการสวนปาล์มประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

คลิกดูรายละเอียด

การรับประกัน

ทีมงานช่วยดูแล

อุปกรณ์ทันสมัย

สายพันธุ์ปาล์ม

คุณลักษณะของสายพันธ์ต่างๆ

Icon

AVROS

สูงเร็ว น้ำหนักมากกว่า 15 กก./ทะลาย ผลขนาดใหญ่ ผลผลิตทะลายสด 3.0- 4.0 ตัน/ปี/ไร่

ดูรายละเอียด
Icon

La Me

สูงช้า น้ำหนักน้อยกว่า 13 กก./ทะลาย ผลขนาดเล็ก ผลผลิตทะลายสด 3.0- 4.0 ตัน/ปี/ไร่


Read More
Icon

Yangambi  Premium

สูงช้า น้ำหนักมากกว่า 15 กก./ทะลาย ผลขนาดใหญ่ ผลผลิตทะลายสด 5.0- 6.0 ตัน/ปี/ไร่

ดูรายละเอียด
Icon

Yangambi  Standard

สูงเร็ว น้ำหนักมากกว่า 15 กก./ทะลาย ผลขนาดใหญ่ ผลผลิตทะลายสด 3.0- 4.0 ตัน/ปี/ไร่

ดูรายละเอียด
Icon

Nigeria  Premium

สูงช้า น้ำหนักมากกว่า 15 กก./ทะลาย ผลขนาดเล็ก ผลผลิตทะลายสด 3.0- 4.0 ตัน/ปี/ไร่


ดูรายละเอียด
Icon

ลักษณะของสายพันธ์

คลิกเพื่อดูคุณลักษณะของสายพันธ์ต่างๆ แบบละเอียดทั้งหมด

ดูรายละเอียด

Palm Garden

สวนปาล์อาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม

สวนปาล์มอาจารย์ตั้ม